Dan Leonette

Dan Leonette

Dan Leonette, född 1941 i USA, amerikansk-svensk keramiker och bildkonstnär, sedan 1986 bosatt i Kräklingbo på Gotland. Han började arbeta med lera i början av 1960-talet. I Santa Barbara, Kalifornien, kom han för första gången i kontakt med rakubränning, och hans upplevelse var så genomgripande att han hoppade av college för att helt ägna sig åt arbetet med lera i alla dess former. Hans huvudsakliga arbete är nu postfired raku, matt coppers, naked raku och peal-off. Han bränner också andra lågbränningstekniker, som sågspåns- och saggarbränning. Han arbetar också med akvarell-, pastell- och akrylmåleri. Han har haft ett stort antal utställningar på ett flertal platser runtom i Sverige.