Curt Asker

Curt Asker

Curt Asker utbildade sig vid Kungliga konsthögskolan på femtiotalet. 1984 ställde han ut i Nordiska Paviljongen i Venedig, och två år tidigare flyttade han till Frankrike där han levde och verkade under en stor del av sitt liv.