Camilla Hagström

Camilla Hagström

Mitt måleri är ett uttryck för wabi‐sabi, en zenbuddhistiskt estetik som grundar sig i den naturliga processen hos material, enkelhet, ofullständighet och det operfekta. Typiskt är asymmetri, ruffighet och enkelhet. Genom att spackla på dukarna vill jag skapa en betonglik, grov struktur. Medlem i KRO. STIPENDIER: Irma och Einar Forseths kulturfond 2019 Konstnärsnämnden 2020 Konstnärsnämnden 2022 UTSTÄLLNINGAR: Galleri Hera, Stockholm, 2020 Antikmässan och nutida konst, Stockholm 2020 Galleri Hera, Stockholm 2019 Galleri Sjöhästen, med Hanna Hagström-Ohlén, Nyköping 2019 Galleri Nord, tillsammans med Morgan Persson, Örebro 2017 Galleri Hera, separat, Stockholm 2016 Galleri Hera, samling, Stockholm 2016 Galleri Bergström, separat, Jönköping 2007 Galleri Helle Knudsen, separat, Stockholm 2006 Konstmässan Sollentuna, Stockholm 2006 Galleri Helle Knudsen, samling, Stockholm 2005

Verksam

Stockholm