Berthel Martinson

Berthel Martinson

Född 1946 på söder i Stockholm som 5:e generationen Stockholmare. Konstnärlig/yrkesmässig verksamhet Autodidakt tecknare, målare, konstnär och (artikel)författare. 1968 — 1971 Yrkesverksam illustratör (redan som 14-åring illustrationer till bok, och tidskriftsomslag). 1971 — ca 1974 Scenografiarbeten på filmens, teaterns och televisionens scener. 1975 — 1986 Illustrationer och bokformgivning. 1986 - Fri konstnär. Tillkommer andra viktiga sysslor som redaktionellt arbete; författande av böcker, artiklar; föreläsningar etc. — förutom i ämnet bild, också i filosofi.