Catharina Bauer

Catharina Bauer

Arbetar i olika tekniker, men oftast i akryl och blandteknik. Motiven är till stor del abstrakta, och ofta med öppningar i bildrummet där djup, ytor och grafiska element möts i en rik kolorit. Inspiration hämtas lite varstans ifrån och intresset är stort för miljöer, både interiörer och exteriörer, konstruerade och naturliga.

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Sollentuna