Åsa Wrange-Tolander

Åsa Wrange-Tolander

Efter att ha arbetat med grafik som uttrycksmedel i 15 år gled mitt intresse över till den tredimensionella bilden. Skulptur i betong, marmor, alabaster, brons! Jag tycker om att prova olika material och dess skiftande uttryck och hur de förhåller sig till sin omgivning.

Antal besökare

1 643

Verksam

Sverige