Annika Svanberg

Annika Svanberg

Annika Svahnberg är född 1966 i Linköping där hon också är bosatt. Sin konstnärliga utbildning har hon fått på Lunnevads folkhögskola 1995 – 1997 och på Gerlesborgsskolan i Stockholm 1997-1999. Dessutom har hon läst Socionomprogrammet vid Linköpings universitet 2008-2011 och Grundläggande utbildning i Psykoterapi också vid Linköpings universitet 2015. ”Jag är konstnär och kurator. När jag arbetar som kurator är mötet med den enskilda personen viktigast. När jag arbetar som konstnär är mötet med stundens ingivelser viktigast. Är jag inte vaksam och tillräckligt fokuserad blir det ingenting. Att måla är för mig ett sätt att sortera intrycken” säger Annika. På Östergötlands museum har hon arbetat som konstnär med utställningen ”En kommer ihåg” och har även varit bildlärare vid Norrköpings Konstmuseum 2006. Annika har erhållit Liljesonska stiftelsens stipendium och finns representerad i Linköpings kommun 1997 och 2017.