Anneli Garbergs

Anneli Garbergs

Konsten kommer ur skaparglädje som ger möjlighet att uttrycka och sammanväva skeenden både inom och utom mig. Skapande är en källa att hämta kraft och lugn från. Har målat ca 25 år och delar ateljé med andra konstnärer och har stor glädje i detta.