Anna-Stina Sjöberg f.d. Rönnholm

Anna-Stina Sjöberg f.d. Rönnholm

Anna-Stina är född och uppvuxen i Södra Lappland. Alltid tecknat och målat. Men sedan pensioneringen målar nästan hela tiden. Kreativ. Gift, barn, barnbarn och barnbarnsbarn

Antal besökare

368

Verksam

Sverige