Anna Silverforsen

Anna Silverforsen

Jag är intresserad av vad det innebär att vara människa. Vad utövar inflytande? Vilken inverkan har samhället, miljön, familjen individen, tidigare generationers åsikter och val? I mina bilder söker jag efter avtryck och närvaro. Oftast tränger jag in i ett material och motiv under flera år. Parallellt med mitt konstnärskap arbetar jag med människor med särskilda behov och med ett begränsat språk. Nyfikenhet, närvaro, kommunikation och följsam envishet är utgångspunkten i båda mina arbeten. De båda ingångarna breddar o berikar.