Ann Brehmer P

Ann Brehmer P

Jag gick Lunnevads bild- och formlinje 1992-94. Har sedan dess arbetat heltid med detta. Jag inspireras av den stora gåtan som kallas LIVET. Mitt liv ÄR och BLIR mitt konstnärskap. Min upptäcktsresa genom livet ger nya erfarenheter och kunskaper... Detta öppnar nya vägar... Försöker gestalta och förmedla detta... med olika tekniker... på olika sätt... och i en mängd olika material. Välkomna!