Anders Udd

Anders Udd

Anders Udd tar avstamp i verkligheten när han målar, men skalar bort allt överflödigt och koncentrerar motivet för att skapa en berättelse om ett inre stämningsläge. Han försöker få bilderna att stillna, nästan bli tysta och vill med sin konst stanna tiden för ett kort ögonblick. Uppmuntra till att se världen som det mirakel det faktiskt är.