Alexandra JS

Alexandra JS

Jag tänker att konst är viktig för människan, oavsett om man är den som skapar den eller den som betraktar den och jag hoppas att ni kan känna igen er i att försöka sätta ord, eller i mitt fall färg, på livet.

Utbildad på Konstfack

Antal besökare

553

Verksam

Sverige

Antal verk till salu

1

Konst av Alexandra JS