thumbnail image
VINNARE 11 NOVEMBER 2019

Vinnare vid Konst- och kulturföreningens utlottning den 20 november 2018

Vinnare vid Konst- och kulturföreningens utlottning den 20 november 2019

  

1. Christin N. Granberg, SKL

2. Gun-Britt Svahn, senior

3. Kerstin Wanhatalo van Rijn, SKL

4. Carl Stoltzmann, Inera

5. Kerstin Wiss Holmdahl, SKL

6. Tina Wirgén, SKL

7. Ellen Hyttsten, senior

8. Ned Carter, senior

9. Ulf Rondiée, KPA Pension

10. Anna Törnqvist, SKL Kommentus Media AB

11. Staffan Björk, SKL

12. Harriet Fredin, Inera

13. Neelu Narula, SKL

14. Inga-Lill Sandström, senior

15. Thomas Rostock, senior

16. Birgitta Granberg, SKL

17. Håkan Bernhardsson, SKL

18. Lars Fredriksson, senior

19. Karin Lindström, SKL

20. Marie Blom Niklasson, SKL

21. Inge Bäckström, KPA Pension

22. Bengt Westman, senior

23. Eva Estling, SKL

24. Niclas Lindahl, SKL

25. Mats Svedin, senior

Närvarovinnare

1. Hans Sverin, senior

2. Kalle Larsson, SKL