thumbnail image
VILKA ÄR VI

KANSLI och STYRELSE
Ideella krafter/volontärer ser till att det praktiska fungerar – en annan oerhört viktig bit som måste fungera. På vårt kansli sköts allt det administrativa, från kontakt och kontrakt med utställare, kontakt med myndigheter och samarbetspartners, mediakontakter, inbjudningar, ekonomi, IT-frågor, skötsel av galleriet m m. Fyra erfarna deltidskanslister ser till att allt fungerar och är också kontakten utåt mot medlemmar och andra externa samarbetspartners.

Styrelsen
En delvis arbetande styrelse, består av 10-11 personer och träffas ungefär en gång i månaden för att följa verksamheten ur olika perspektiv, föra föreningen framåt och in i moderna tider.

Ulf Davidsson, ordförande
Bengt Ellison, ekonomiansvarig
Christer Sunrydh, ledamot
Margret Jönsson, sekreterare
Ann-Margret Avellan, programgruppens representant
Emma Lord, gallerigruppens representant
Evelina Skageby, kommunikationsgruppens representant
Kristina Landqvist, ledamot
Mia Frankedal, konstnärernas representant
Bodil Magnusson, ledamot

Kansli
Christina Davidsson
Emma Lord
Mari Axelsson
Margret Jönsson

Programgruppen
Tar fram de mycket uppskattade programpunkter som presenteras i vårt uppskattade Nyhetsbrev vår och höst.

Gallerigruppen
Bidrar med att söka och kontraktera konstnärer för framtida utställningar i våra gallerier.

Kommunikationsgruppen
Vår nyetablerade grupp som kommer att jobba med fokus på sociala medier, vi ser det som oerhört viktigt att finnas med där.

Helgvärdar
De finns på galleriet på lördagar/söndagar och andra helgdagar för att ta emot besökare.

Jenny Foster
Sophia Härshammar