thumbnail image
VI SÖKER VOLONTÄRER"

Vi planerar att tillsammans med Uppsala konstmuseem, ta upp volontärverksamheten igen, i slutet av november.

Volontären ska vara en extra resurs under museets öppethållande och ska inte ersätta ordinarie personal.

Starten sker genom att volontärerna av Uppsala konstmuseum får en grundläggande utbildning om museet och information om aktuella utställningar.

Första tillfället som volontärerna kan vara behjälpliga blir under hängningsperioden för den Uppländska salongen 30/11 – 6/12, samt under ordinarie öppethållande av salongen, som pågår till den 22/1-23.

Volontärverksamheten fortsätter även under nästa år.

Efter salongens slut träffas vi för att utvärdera våra upplevelser av arbetet och för att bekanta oss med varandra.  Ni bjuds på något att äta och dricka.

Vi vill att du anmäler ditt intresse för volontärarbetet, så att vi kan upprätta en volontärlista för att börja planera verksamheten tillsammans med personal från konstmuseet.

Anmälan görs till e-post siv-britt@ernbrandt.se Frågor kan ställas till samma adress, eller 

tel  0708 56 38  66.

Välkommen med er anmälan!