thumbnail image
VI I STYRELSEN

Ordförande: Pehr-Axel Sundbom

Vice ordförande: Rose-Marie Sigvardsson
Kassör: Karl-Olof Eriksson
Sekreterare: : Jan-Gustaf Furu
Stefan Markström
Ann Björklund
Pia Söderstedt
Suppleanter;
Ann-Sofie Oscarsson, ( vakant )