thumbnail image
VERKSAMHETSPLAN 2021

Med anledning av den pågående Coronapandemin har ingen verksamhetsplan beslutats för 2021, utan detta får anstå till dess hälsoläget har förbättrats.

Naturligtvis hoppas vi att 2021 blir ett år som vi så småningom kan fylla med de aktiviteter som vi så gärna ser fram emot. Trots att coronaprognosen just nu inte är den bästa, kommer styrelsen förbereda för några aktiviteter att ha i beredskap om och när läget förändras till det bättre.