thumbnail image
VERKSAMHETSPLAN 2024

Föreningens inriktning är att väcka intresse för konst och ge tillfälle för samtal om konst. Det kan ske genom att t.ex. ordna föredrag, studieverksamhet och andra aktiviteter. Medlemslotteriet är ett spännande sätt att öka intresset för konst och inspirera till nya upplevelser.

Konstföreningens verksamhet är direkt beroende av de inkomster som kommer genom medlemsavgifterna. Ju fler vi är, ju mer aktiviteter kan vi genomföra och mer konst kan vi lotta ut i medlemslotteriet. Medlemsvärvningen är ständigt pågående. Det är medlemmarna som är föreningens bästa ambassadörer och som bäst kan berätta om Hjo konstförening för vänner och bekanta.

Aktiviteter 2024

 • Guidade konstvandringar i Hjo stad.
 • Studiebesök hos konstnärer.
 • Konstresor.
 • Samordnade "kortresor" till utställningar i Skaraborg.
 • Föreläsningar och Kvarterskvällar om konst.
 • "Hemma hos" - medlemmar bjuder in till visning av den egna konsten och samtal om sitt konstintresse.
 • Engagemang som utställningsvärdar.
 • Ordna lotterier.
 • Konstcaféer med gästande konstnärer.
 • Hålla öppet för möjligheten att arrangera en egen utställning.
 • Fortsatt arbete med föreningens historik.