thumbnail image
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Lars Andersson, ordförande, Tore Karlström, vice ordförande, Agneta Emmervall, sekreterare och PR- och informationsansvarig, Curt Svedberg, kassaförvaltare, Björn Nilsson, assisterande kassaförvaltare och medlemsansvarig, Carin Guterstam, Marianne Holm, Björn Magnusson, Agnita Ekman, Christina Rehn Ulaner och Mikael Mellqvist, samtliga ordinarie ledamöter. Ann-Britt Magnusson adjungerad till styrelsen som webbansvarig.

Erik Clason och Bengt Jerkland har varit revisorer och Birgitta Lindgren revisorssuppleant.

Valberedningen har bestått av Sture Stenström, sammankallande, samt Lars Grönberg och Jan-Erik Lindgren.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. 

Vi har arbetat i tre arbetsgrupper: 

  • Evenemangsgruppen med Marianne Holm, sammankallande, och ledamöterna Björn Magnusson och Ann-Britt Magnusson. 
  • Resegruppen med Curt Svedberg, sammankallande, Carin Guterstam och Tore Karlström.
  • Inköpsgruppen med Curt Svedberg, sammankallande, Agnita Ekman, Christina Rehn Ulaner och Björn Nilsson.

Genomförda arrangemang

Efter årsmötet den 20 mars på Strand Hotel höll Björn Magnusson ett mycket inspirerande föredrag om ”En oförtjänt doldis i konstvärlden”, konstnären Bror Kronstrand. Föredraget illustrerades med bilder ur hans produktion.

Den 26 maj åkte 36 medlemmar till Brucebo. Där guidade Johanna Pietikäinen och Hanna Hellberg oss i konstnärsvillan, trädgården och strandateljén.  Besöket avslutades med räkbakelse och dryck.

Vid två tillfällen under hösten, den 11 oktober och 14 november, samlades en liten grupp konstintresserade i gamla Stationshuset för att samtala om konst.  Var och en berättade om sitt favoritkonstverk och om konstnären bakom verket. Ett projekt som kommer att återkomma vid två tillfällen under våren 2019.

Den 20 oktober besökte 35 medlemmar Ann Wolffs ateljé för att titta på hennes glaskonst och höra henne berätta om dem.

Den 25 oktober samlades 20 medlemmar på landsarkivet, där Marianne Holm presenterade konstnärsfamiljen Meukows liv i ord och bild samt visade ett urval av deras konst i två små utställningar.

Den 22 november var keramikern Dan Leonette på Konstmuseet. Han började med att berätta om sitt liv och hur han kom till Gotland. Därefter visade han några av sina alster och berättade livfullt om olika intressanta tekniker.

Årets konstresa gick till Danmark och Tyskland. 50 medlemmar flög till Malmö, där vår reseledare Birgitta Kjellander mötte med buss. I tre dagar, 13–16 september, åkte vi runt till intressanta museer och konsthallar i Danmark. Vi hann också med en utflykt till norra Tyskland och Emil Noldes konstnärshus.

Inköp av konst

Föreningen har för utlottning i samband med årsmötet 2019 inköpt konst för 39 350 kronor. För att delta i lotteriet ska medlemsavgiften vara inbetald senast sista januari det året utlottningen sker.

Övrigt

Styrelsen har lagt ner ett stort arbete på att ta reda på var den konst finns som en gång deponerades på regionens vårdavdelningar, varav många numera är nedlagda. Det mesta förvaras idag ute på Magasin Wisborg. När inventeringen är klar kommer beslut att fattas om vad föreningen ska göra med konsten.

Medlemmar och medlemsinformation

Kallelse till möten sker i första hand genom mail. Postalt utskick görs till de medlemmar som inte har angett mailadress. Hemsidan gotlandskonstforening.se uppdateras regelbundet om vår verksamhet. Medlemmarna har upplysts om hur föreningen anpassar sig till de nya GDPR-reglerna.
Kassaförvaltaren har gjort en utredning om ifall föreningen ska byta bank från Nordea. Beslutet blev att förbli kund hos Nordea.


Medlemsavgiften har inkluderat fritt inträde på Gotlands Museum samt rabatt på inramningar på Ridelius.

Årsavgiften var oförändrat 175 kronor sedan 2015 men har beslutat höjas för 2019.

Visby i februari 2019

Styrelsen för Gotlands Konstförening