thumbnail image
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MORA KONSTFÖRENING 2019

- Styrelsen har under året haft ett protokollfört möte samt ett antal arbetsmöten.

- Styrelsen har under året arbetat med att starta upp en egen hemsida samt skaffa en profil på Facebook. Under hösten pågick planering och förberedelser inför utställningen Vaino Ranung med Adepter i januari 2020.

- Föreningen har under 2019 haft 80 betalande medlemmar.

- Årsmöte hölls den 1 april.

- All verksamhet har skett i samarbete med Mora Kulturhus. Föreningen har ej haft tillgång till utställningslokalerna under året och därför har vi endast haft en föreläsning.

Föreläsning:

”Samla, Spara, Ordna, Fixera” P-O Sjöberg som verkat som konstnär, bild/foto och designpedagog i över 40 år berättade om sitt konstnärskap och sätt att arbeta med olika tekniker vid föreningens årsmöte.