thumbnail image
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

    

MÄLARÖARNAS KONSTFÖRENING

Verksamhetsberättelse för Mälaröarnas konstförening verksamhetsåret 2019

 • Styrelse 2019
 • Ordförande:   Margareta Michélsen Gudrun Nordström, ledamot
 • V ordförande: Lars Benedictsson Marianne Abrahamsson, ledamot
 • Kassör: Lisbeth Oddmark Pia Eriksson, ledamot
 • Sekreterare: Hans Bärlin  
 • Föreningen hade vid årets slut 153 medlemmar.
 • Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under verksamhetsåret
 • Konstföreningen representerades i Ekebyhovs slotts Intresseförening av Gudrun Nordström och Hans Bärlin.
 • Under året har 11  utställningar , med sammanlagt 28 konstnärer arrangerats i galleriet på Ekebyhovs slott. 
 • Detaljerat utställningsprogram fanns i föreningens utskick för våren respektive hösten 2019.
 • Föreningen har under köpt in 23 verk och fått ett verk i gåva alla för utlottning bland medlemmarna.

För övrigt har följande program  genomförts under verksamhetsåret 2019

 • 5 februari Guidad visning Konst- och Designhotellet At Six
 • 17 februari Kafédag på Ekebyhovs slott
 • 6 mars Guidad visning Nationalmuseum
 • 12 april Årsmöte, konstutlottning, konstlotteri, vårbuffé
 • 26 april Besök hos konstnär  Lena Linnros, Stockholm
 • 8 maj Konstvandring kring Stockholms universitet med Marie Andersson
 • 14 och 15 maj Besök hos glaskonstnär Robin Fondin, Ekerö
 • 24 augusti Guidad visning Rosendals slott, Djurgården
 • 16 september Ateljébesök hos konstnär Weikko Kuuzela, Upplands Väsby
 • 8 oktober Guidad visning Filmstaden, Solna
 • 27 oktober Kafédag  Ekebyhovs slott
 • 6 november Besök hos Turid Wiweson Larsson Kristofferskolans smedja
 • 23 november Guidad visning Väsby Konsthall, Upplands Väsby

Besöken hos konstnärer, visningar etc har varit mycket uppskattade. 


Ekerö den 12 mars 2020

Margareta Michélsen    Lars Benedictsson   Gudrun Nordström

Lisbeth Oddmark    Hans Bärlin   Pia Eriksson  Marianne Abrahamsson