thumbnail image
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

  

Karlsborgs Konstförening

Verksamhetsberättelse för år 2019

Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Barbro Björklund och Monika Löfving (delat ledarskap)

Ledamöter Kerstin Åseby Pihlemark kassör och suppleant, Monika Löfving sekreterare, Susanne Skeppstedt hemsideansvarig, Ann-Christine Perströmer och Lena Nilebrant

Suppleant Gunborg Lundkvist      

Revisorer Roger Eriksson och Christer Lindholm 

Revisorssuppleant Lars Gunnarsson

Valberedning Birgitta Wahlstrand och Birgit Landström

Valberedningssuppl. Margareta Holmgren 

Under året har styrelsen haft nio protokollförda styrelsemöten.

Föreningen har vid årsskiftet 19/20 107 betalande medlemmar.

Medlemsavgiften för 2020 är 150 kr. Inbetalas till Plusgiro 66 04 53-2.

Styrelsen beslutade om ny hemsida from 2020. http://artworksapp.se/venues/karlsborgskonstforening

Karlsborgs Konstförening samarbetar med Studiefrämjandet samt är ansluten till Riksorganinsationen Sveriges Konstföreningar.

Sv. Konstföreningar bjöd in till Lights In Alingsås där Lena deltog samt i en utbildningsdag om digitalisering i Göteborg, där Susanne deltog.

Årets programverksamhet

16 mars Årsmöte i Pingstkyrkan. Hans Evegård berättade om sin konst. Information om samarbete med Kulturstugan samt      presentation av informationsfolder för Karlsborgs Konstförening.

25 mars Konst på Bio; Degas: Passion for Perfection

30 mars Distriktsstämma för Skaraborgsdistriktet av Sveriges Konstföreningar. Lena, Susanne, Anki, Barbro och Monika deltog.

7 april Första passningen av konstutställning i Kulturstugan. Genom detta avtal med kommunen får föreningen 3000 kr/år i      driftsbidrag.

15 maj Studiebesök på Jula Hotell och Konferens i Skara. 15 deltagare

25 augusti Dagsresa med buss till Gunillaberg och Habo kyrka. 22 nöjda deltagare fick fina guidningar och vackert väder. Studiefrämjandet bidrog med busskostnaden.

7 september Josef Frankutställning i Hjo. Berit Johansson berättade om Svenskt Tenn och Josef Franks akvareller för 19 deltagare.

22 september Workshop i Kulturstugan under Bondens marknads-helgen.  Lena Nilebrant ledde tre workshops med totalt 9 deltagare.

24 oktober Konst på Bio; Pradomuseet sågs av10 betalande besökare

28 november Utlottningskväll med glöggmingel på Biblioteket med 34 deltagare. Under minglet fanns möjlighet att lösa ett Konstquiz. Därefter välkomnades Åsa Holm Jalnefur som på ett mycket trevligt sätt berättade om sitt konstnärskap.                         Efter en kort presentation av årets konstnärer lottades årets inköpta konst ut. Vinnare blev; Nadja Eriksson, Maj-Britt Johansson, Monika Löfving, Beth Mardsjö Dahlgren, Åke Nilsson, Berndt Berglund, Carita Karlsson, Brita Renström Lund och Elisabet Åström. Vinnare av extravinsten blev Lisbeth Wennerberg och av biljetter skänkta av Bio Casablanca, Mia Brandqvist, Lisbeth Johansson och Britt Heedman.   

30 november Utlämning av årets vinster

Årets inköpta konstverk för utlottning

Marita Piela  Skara,  Nevskij Prospekt (akvarell) ,   Hans Evegård Karlsborg,  Svart ägg , 2 st soppskålar (keramik),    P-A Sandström  Falköping, Äpple  (raku ),     Åsa Holm Jalnefur Hjo, Vad händer? (screentryck och broderi)   Inger Wilhelmsson Skövde Vattenhyacint (grafiskt blad)   Ingan Linde Lidköping 2 st målningar utan titel,    Brita Marakatt-Labba Övre Soppero, Vad var det vi sa (grafiskt blad),   Eva Östberg Karlsborg, Kulan (liten staty),    Karin Lodin  Mölltorp, Röd burk (raku),    Linda Thomas Hjo, Miniatyr,   Stefan Gustafsson Örebro, Fågelalmanacka 

De konstverk som inte valdes vid utlottningen finns med vid närvarolotterier samt vid nästa års utlottning. 

Föreningens styrelse har under hösten sålt Karlsborgs Handels rabatthäften där föreningen får in 50 kr/ sålt häfte. 

Styrelsen för Karlsborgs Konstförening i februari 2020

Barbro Björklund, Monika Löfving, Kerstin Åseby Pihlemark, Susanne Skeppstedt, Ann-Christin Perströmer, Lena Nilebrant och Gunborg Lundkvist