thumbnail image
VÅRT PROGRAM

Föreningens program i korthet

  • Ett komplett konstmuseum stort nog att kunna visa både fasta och tillfälliga utställningar och med ett utbud som spänner över hela skalan från lokal och regional till internationell konst såväl som från äldre till samtida konst.
  • Låt äntligen Uppsala konstmuseum få rättvisa förutsättningar. Bygg ett konstmuseum på en lätttillgänglig plats!
  • Ge konstmuseet ett centralt och attraktivt läge för den stora och breda publiken!
  • Ge konstmuseet förutsättningar att fungera som en spännande mötesplats i stadsrummet i en byggnad som utgör ett värdigt arkitektoniskt tillskott i stadsbilden!