thumbnail image
VÄSBY KONSTHALLS AKVARELLSTIPENDIUM

1 min read

Väsby Konsthalls Akvarellstipendium

Sedan 1999 har Konsthallen anordnat en årlig, jurybedömd akvarellsalong. Varje konstnär får lämna in högst tre verk, vilka bedöms av en jury bestående av professionella konstnärer. Bidrag har kommit från hela landet och även från våra nordiska grannländer. Sedan 2001 har varje år ett stipendium delats ut. Salongens jury utser mottagare av stipendiet och formulerar även en motivering till valet.

Under åren 2001-2010 delades stipendiet ut till Karin  Öije-Abels minne. Hon var Väsbykonstnär och stipendiet instiftades av hennes make Ulf Abel.

Sedan 2011 finansieras akvarellstipendiet av Upplands Väsby kommun, under senare år även av Väsbyhem. Här nedan följer länkar till samtliga mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium:

Mottagare av stipendium till Karin Öije Abels minne 2001 - 2010

Mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 2011 -

2011 Ulla Taflin

2012 Annette Backman

2013 Stina Rohdin 

2014 Karin Jansson 

2015 Lena Hjorth

2015 Lena Rubinstein Reich

2016 Akvarellstipendiater

2017 Anette Gustafsson

2018 Karin Sten 

2018 Lena Cras 

2019 Gunilla Sundin Blomgren

2019 Lilian Olsson

2020 Bert Linné och Moritz Kirchmeier

2021 Jan Abramsson och Benny Holm

2022 Maria Grudéus