thumbnail image
VÄRVA EN MEDLEM

Hej medlem i Linköpingspolisens konstförening

Vi önskar bli flera, inte bara för att det är roligare att vara många, utan också för att ju fler vi blir desto fler och finare vinster kan vi erbjuda vid den årliga kontutlottningen. För att locka er att hjälpa till med värvning av nya medlemmar kommer vi i år erbjuda ett särskilt kampanjlotteri vid årets konstutlottning för dig som lyckats värva en medlem senast den 20 september.

Hur går det till?

När du värvat en medlem skickar du ett mail till vår kassör helene.andersson@polisen.se och anger den nya medlemmens namn (skriv "Värva medlem" i ärendefältet på mailet). När betalning inkommit från den nya medlemmen så tilldelas du en lott. Du får en lott per värvad medlem. Den nya medlemmen kommer få möjlighet att delta i årets konstutlottning om medlemsavgiften betalas senast den 20 september.
Vi kommer lotta ut ett konstverk eller konstföremål i detta separata kampanjlotteri! Styrelsemedlemmar deltar inte.

Lycka till!