thumbnail image
KONSTFÖRENINGEN

  

  

Kungliga bibliotekets konstförening är en mötesplats för anställda eller tidigare anställda på Kungliga biblioteket. Föreningen bildades 1991 och vill stimulera medlemmarnas intresse för konst och kultur genom att bjuda in till utställningar, föredrag, vandringar och liknande aktiviteter. Föreningen har drygt 70 medlemmar. Styrelsen på sju personer väljs i början av varje år på årsmötet. Medlemsavgiften är 250 SEK och gäller per kalender och betalas in på PG 30667-0.
Vi besöker utställningar, föredrag, vandringar och liknande aktiviteter tillsammans. Det brukar bli ca 10 aktiviteter per år. Exempel på genomförda aktiviteter finns under fliken Aktiviteter. I samband med årsmötet som brukar vara i januari har vi ett konstlotteri med ett 20-tal vinster. Vinnaren får själv välja sin vinst. Hälften av vinsterna i lotteriet går till vid årsmötet närvarande medlemmar. Medlem med ombud (kollega eller styrelsen) får vänta till andra hälften i lotteriet.
Föreningen är medlem i Grafiska sällskapet, Sveriges allmänna konstförening samt Våga Se. Vi får del av deras medlemsförmåner, bl.a. årsbok och grafiska blad som blir vinster i vårt konstlotteri. Dessutom har du som medlem vissa förmåner som rabatter på böcker, konst och inramningar.