thumbnail image
VÄLKOMMEN TILL KONSTFÖRENINGENS NYA WEBBPLATS

Artworks är en extern hemsida och mobilapp vars syfte är att hitta, inspireras av och köpa samtida konst. Men det är också en portal där svenska konstföreningar kan hanterna sina inköpta verk, medlemmar och konstrelateade aktiviteter.

Från och med januari 2021 finns Spendrups konstförening på Artworks.se och det är hit du går för att;

  • Se vilka verk styrelsen köpt in.
  • Få information om kommande aktiviteter som t ex konstutflykter och årsstämma.
  • Bli medlem.

Ambitionen är att Artworks ska vara den huvudsakliga plattformen för kommunikation men begränsad information om konstföreningen kommer också fortsättningsvis finnas på Malte.

Styrelsen Spendrups konstförening