thumbnail image
UTREDNINGAR


HÄR KAN DU LÄSA OM KOMMUNENS FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV UPPSALA KONSTMUSEUM.  
Utveckling av Uppsala konstmuseum, konsthallsverksamhet, historiskt centrum och slottsparken. Förslag till beslut
https://www.uppsala.se/contentassets/bdeec1839a7c4228aba5d55df425eb1b/22.-utveckling-av-uppsala-konstmuseum-konsthallsverksamhet-historiskt-centrum-och-slottsparken.pdf 

UTREDNINGAR OM FRAMTIDA KONSTVERKSAMHET I UPPSALA
Här är länkar till utredningar gällande nytt konstmuseum i Uppsala!

UTVECKLING AV UPPSALA KONSTMUSEUM, KONSTHALLSVERKSAMHET, HISTORISKT CENTRUM OCH SLOTTSPARKEN. FÖRSLAG TILL BESLUT Maj 2021
https://www.uppsala.se/contentassets/bdeec1839a7c4228aba5d55df425eb1b/22.-utveckling-av-uppsala-konstmuseum-konsthallsverksamhet-historiskt-centrum-och-slottsparken.pdf 


REMISS ANGÅENDE UPPSALA KOMMUNS FRAMTIDA KONSTVERKSAMHET 2020 Kommunstyrelsen. Förslag till beslut 7 dec 2020  https://www.uppsala.se/contentassets/7c71aecbf3f7466b90e646b8182ee25f/22.-remiss-angaende-uppsala-kommuns-framtida-konstverksamhet.pdf 


KANIKEN SOM KONSTMUSEUM. SKISSFÖRSLAG AV ARKITEKTKONTORET METOD https://www.uppsala.se/contentassets/3ad3c75365bd4dfcbda2b02f3aa8b97d/nytt-konstmuseum-i-uppsala-kaniken-metod-arkitekter.pdf  


FRAMTIDENS KONSTVERKSAMHET. KOMPLETTERING 2020 Komplettering till utredningen Detta dokument är en komplettering till och förtydligande av delar i utredningsrapporten. https://www.uppsala.se/contentassets/3b008040bbf74b4aa29f23476789cea1/ksn-2018-1069-94-komplettering-konstmuseiutredning-20200312-805811_1_1.pdf 


FRAMTIDENS KONSTVERKSAMHET. FÖRDJUPAD UTREDNINGSRAPPORT 2020 https://www.uppsala.se/contentassets/3ad3c75365bd4dfcbda2b02f3aa8b97d/framtidens-konstverksamhet-2020-01-27.pdf?fbclid=IwAR2mpesCKD3snsNSfZxbEoKa6bN896oBBxqj1SF7Vecb3DamIZiaVqtWSS0 


FRAMTIDA KONSTVERKSAMHET I UPPSALA. FÖRSTUDIE 2017 AV JANE NILSSON
Kulturnämnden i Uppsala uppdrog 2016-10-27 åt kulturförvaltningen att i en förstudie utreda Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum.
https://www.uppsala.se/contentassets/3ad3c75365bd4dfcbda2b02f3aa8b97d/forstudie-framtida-konstverksamhet-i-uppsala-kommun.pdf