thumbnail image
UTLOTTNING AV ÅRETS VINSTER

 

Bästa medlemmar

I vårt arbete med konstföreningen har vi i styrelsen kommit fram till att vi med ett antal försiktighetsåtgärder ska genomföra konstlotteriet fastän det införts ytterligare begränsningar i landet pga Covid-19. Det betyder att tidigare upplägg med öppet medlemsmöte med vernissage av de inköpta konstverken och lottdragning tyvärr måste ställas in. 

Lottdragningen kommer att genomföras den 8 december med ordförande, sekreterare och kassör samt föreningens revisorer. De tre revisorerna kommer att stå för själva lottdragningen.

Vernissagen blir i år digital och alla medlemmar kommer att få en länk till de 22 konstverken som inhandlats under år 2020.  

Utlämning av vinsterna äger rum i Annedalshuset, Brunnsgatan 14, söndag den 13 december där vinsterna finns utställda. Vi begränsar antalet vinnare till tre åt gången. På detta sätt undviker vi att bli för många i lokalen samtidigt utifrån gällande rekommendationer från FHM. Detta innebär att vinsterna hämtas enligt följande

Vinnare 1 - 3 kl 12 00 - 12 30                                                                                                                                                                      Vinnare 4 - 6 kl 12 45- 13- 15                                                                                                                                                                     Vinnare 7 - 9 kl 13 30 - 14 00                                                                                                                                                                       Vinnare 10 - 12 kl 14 15 - 14 45                                                                                                                                                                   Vinnare 13 - 15 kl 15 00 - 15 30                                                                                                                                                                 Vinnare 16 - 18 kl 15 45 - 16 15                                                                                                                                                                 Vinnare 19 - 22 kl 16 30 - 17 00         

Vinnarna kommer att få ett personligt vinstbrev med information om hur deras vinster kan väljas och hämtas coronasäkrat. 

Hälsningar från oss i styrelsen