thumbnail image
TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

1 min read

Detta är en komplettering till det digitala årsmötet för Linköpingspolisens konstförening vars information har skickats tidigare. Vi behöver tillsätta en valberedning på tre personer, namnförslag finns. Tryck på länken och följ instruktionerna!

https://docs.google.com/forms/d/1SCFCmQ2mFp8j-bo_8kiWjolojIj9nU5UVgZEp_VIDg0/edit

Svar önskas senast den 15 april.

Mvh styrelsen