thumbnail image
TILL ALLA MEDLEMMAR I LJUSTERÖ KONSTFÖRENING.

Till alla medlemmar i Ljusterö konstförening.

Årsstämma i föreningen ska hållas före sista april 2020. Som situationen är nu, med förnuftiga begränsningar av folksamlingar framför allt inomhus, så måste vi som styrelse tänka på alternativa lösningar som fortfarande säkrar medlemmarnas hälsa men framför allt inflytande, men gör att föreningen fortsatt kan fungera och verka framöver. Därför har vi beslutat att årsmötet sker digitalt, där styrelse och justeringsmän deltar i årsmötet digitalt via Skype och att medlemmarna får beslutsfrågorna tillsänt sig via mejl för att kunna rösta för eller emot antingen digitalt eller via posten. Vi räknar med att ni har mejlet om röstning i närtid under påsken. Årsmötet kommer att hållas 27 april 2020 kl. 09.30.

Vi i styrelsen vill att våra medlemmar verkligen röstar, och därför kommer vi dra tre vinnare bland dem som tar tid att rösta och sänt in sin röstsedel:

1.  Ramad litografi av Reinhold Ljunggren – Gull-Britt, 266/310 vy från Skeppsbron mot Af Chapman

2.  Anders Udde – konstbok från vårt besök på Anders Udde på Åland

3.  Gratis medlemskap i Ljusterö Konstförening för en medlem 2021

Årsmöteshandlingarna har redan sänts ut så att du kan sätta dig in i dem innan du röstar. Är det något du undrar över så är du välkommen att kontakta ordförande Carl Andreasson på carl@vastralagno.se eller 070-6119442.

I årsberättelsen finner du i verksamhetsberättelsen vad vi gjort under 2019. Sedan dess fram till årsmötet har följande viktiga händelser skett:

1.  Ljusterö konstförening belönades med Österåker kommuns kulturpris 2019. Extra glädjande att vi nominerades av Kultur & Fritidsnämndens ordförande Arne Ekstrand.

2.  Styrelsen har arbetat intensivt med att säkra en fortsättning för Ljusterö Konsthall, vi har fått besked att vi från Kultur & Fritidsnämnden i Österåker får ett projektbidrag för nystart av konsthallen som säkrar den i mindre lokaler på Ljusterö torg åtminstone fram till 1 juni 2021.

3.  Vi har i samarbete med Förvaltnings AB Ljusterö torg hittat en ny konsthallslösning som innebär att konsthallen fortsätter på övre plan, ”rosa lokalen” med ny ingång via Skärgårdskontorets ingång. Ombyggnadsarbetena är i full gång och vi räknar med att kunna öppna konsthallen någon gång i maj 2020.

4.  Första nya utställning blir en av den svenska modernismens pionjärer, Carl Palme, en unik möjlighet för oss, formatet för utställningen blir nog både analogt och digitalt, vi arbetar med detta. Claes Moser är vår curator.

5.  Våra planerade aktiviteter för våren har sakta men säkert ställts in; efter Livrustkammaren där 15 av 30 anmälda deltog förstod vi att vi får ställa in vårens planerade publika aktiviteter fram till juni 2020. Gökotta och Punsch under eken finns fortfarande kvar på agendan, men vi följer vad myndigheterna och förnuftet råder.

6.  Vi har fått bidrag för kultur för äldre samt för Stand-Up Comedy i samarbete med Ljusterö Bygdegård, vi räknar med att kunna genomföra dessa under hösten 2020, några av Sveriges främsta artister inom gebitet är vidtalade och bokade. Vi håller tummarna att läget har förbättrats till dess.

Styrelsen är vital och aktiv trots restriktioner, vi återkommer med nya mindre smittande aktiviteter under april/maj. Intill dess, följ de rekommendationer myndigheterna ger, njut av våren. 

Vi hoppas du gör din röst hörd i Ljusterö konstförening!

Med vänliga hälsningar

Ljusterö konstförening

Gm Carl Andreasson