thumbnail image
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Verksamhetsåret har fått en tråkig inledning. Vi måste pga rådande virushot ställa in utställningen Porträtt och Kungsörsbilder, 25/4 – 14/5. Utställningen är ett samarrangemang med Kungsörs Hembygdsförening och flyttas fram till ett senare tillfälle. Men kanske kan den bli verklighet redan i september.

Lilian Granquist Fransson var nämligen inplanerad till september men har pga inställd verksamhet denna vår, tvingats ändra i sitt schema. Hon kommer att ha utställning här i Kungsör först under våren 2021. 

Kungsörs Konst- och Hantverkssafari är planerad till den 16 – 17maj.  Vi vet ännu inte hur situationen är då. Vi följer utvecklingen och information kommer att finnas på Kungsörs hemsida.

Varma hälsningar från Konstföreningens styrelse  genom Mette K. Forchhammer, ordf.