thumbnail image
TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR

Väsby konsthalls vänner har sedan september 1995 visat utställningar

 Här kan du se de tidigare utställningarna.