thumbnail image
TEXTILVERKET 13 MAJ

På grund av en avbokning så finns det fortfarande en plats kvar den 13 maj för besök på Textilverket, se mer information under aktiviteter. Kontakta Agneta Nåbo om du vill följa med (agneta.nabo@rmv.se).