thumbnail image
TACK FÖR I ÅR

Bästa medlem

Nu närmar vi oss slutet på detta märkliga år då flera av vårens planerade aktiviteter fick ställas in. Under hösten kunde vi genomför några skulpturvandringar utomhus samt en guidad visning på konstmuseet, båda med ett begränsat antal deltagare. Ett uppskjutet årsmöte kunde genomföras genom poströstning där 64 medlemmar deltog och vi tackar särskilt för den stora uppslutningen. 

Årets medlemslotteri kunde genomföras med begränsningar av antalet personer vid såväl vinstdragning som utlämning av konstverken. Tyvärr förhindrar GDPR-lagen oss att publicera namnen på vinnarna på hemsidan.

Programmet för våren brukar vi försöka skicka ut i början av januari men på grund av den osäkerhet som råder och som påverkar valet av programpunkter kommer vi att skicka ut det i februari. Vår förhoppning är att kunna genomföra några utomhusaktiviteter från och med mars månad.

Till sist vill vi tacka er medlemmar för det gångna året. Våra medlemmar betyder mycket för oss och vår verksamhet och ännu mer så nästa år. Mer information om inbetalning av medlemsavgiften kommer i ett separat mejl i början av januari. Med en tillönskan om en God Jul och ett Gott och mycket bättre Nytt År. 

Tjänstemännens konstförening

Britt Häggmark, ordförande