thumbnail image
STYRELSEN

Berit Edvardsson, ordförande
Karin Nilsson, sekreterare
Christina Ström, kassör
christina@umeakonstforening.se
Marie Salomonsson, hemsida
marie@umeakonstforening.se
Pia Friberg, medlemsregister
Britta Rågfeldt, Lena Strömberg, Kirsi Abrahamsson, Laurits Brännström och Riitta Parpala ledamöter och suppleanter
Carina Folkesson, Synnöve Andersson, revisorer
Gunilla Forslund, Johanna Rehn revisorssuppleanter
Representanter i stiftelsen Helge Lindens minne:
Christina Ström, Britta Rågfeldt