thumbnail image
STYRELSEN 2023

Berit Edvardsson, ordförande
Karin Nilsson, sekreterare
Christina Ström, kassör christina@umeakonstforening.se
Marie Salomonsson, hemsida marie@umeakonstforening.se
Pia Friberg, medlemsregister
Britta Rågfeldt, Lena Strömberg, Kirsi Abrahamsson, Riitta Parpala och Åse Nymberg ledamöter och suppleanter
Carina Folkesson, Gunilla Forslund, revisorer
Barbro Rosenkvist revisorssuppleant
Representanter i stiftelsen Helge Lindens minne: Christina Ström, Britta Rågfeldt