thumbnail image
STYRELSEN

1 min read

Vakant, ordförande
Else Bengtsson, vice ordförande
Ambulerande inom styrelsen, sekreterare
Christina Ström, kassör
christina@umeakonstforening.se
Marie Salomonsson, hemsida/webbutskick
marie@umeakonstforening.se
Gunhild Söderström, medlemsregister
Britta Rågfeldt
Pia Friberg

Suppleanter:
Berit Edvardsson
Göran Furstedt
Anna Widén