thumbnail image
STYRELSEN

Ordförande: Anna Jensen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sekreterare: Elisabeth Samsioe

Kassör: Vakant

Inköpsansvarig: Sophia Nilsson

Grafiskt ansvarig: Ricardo Acevedo

Suppleant: Matz Kinding