thumbnail image
STRÖMS KONSTKLUBBS STYRELSE

Ordförande Rose-Marie Rova

Vise ordf. Tore Olofsson 

Sekreterare Mats sjödin

Kassör Anders Andreè 

Ledamot Britt-Elice Einehall

Ledamot Gunhild Ragnvaldsson

Ledamot Inger Gidlöf