thumbnail image
STYRELSEN

Monica Boman Galiamoutsa 
omval 1 år

Ann-Margret Bergman
omval 1 år

Ann Tillberg
omval 1 år

Elisabet Thomsson
omval 1 år

Sofia Weglert 
omval 1 år

Ingrid Almgren
omval 2 år

Inger Eriksson 
omval 2 år

Ulrika Fjägers 
omval 2 år

Maria Johansson
omval 2 år

Maj-Lis Norrman
nyval 2 år