thumbnail image
STYRELSEN

Anita Förstberg-Lieungh, ordförande
Lars Ekdahl, vice ordförande
Eva Gunnarsson, sekreterare
Lennart Liljegren, kassör
Maria Alholt ledamot
Lena Larsson ledamot
Christina Billbäck, suppleant
Inga-Lill Jern Larsson, suppleant