thumbnail image
I STYRELSEN FÖR CAR ART INGÅR:

Ordförande:                           Lena Gustafson
Vice Ordförande:                   Vakant
Kassör:                                   Ragnhild Kavale
Medlemsansvarig:                Pernilla Yngvesson
Ordinarie styrelseledamöter: Anna-Karin Gustafsson, Lisa Örnfjäder
Revisor:                                  Susanne Lund
Webansvarig:                         Susanne Lund

Avgående ledamot: 

Styrelsemedlemmar på Inval: Vi tar gärna emot tips och intresserade.