thumbnail image
STYRELSEN

Uplands konstförenings styrelse: 

Linda Williams Mattsson, ordförande

Johnny Svahn, vice ordförande

Siv-Britt Ernbrandt,  skattmästare


Övrga ledamöter:   Ingrid Bolin Henstam, Helena Eriksson, Siv-Britt Ernbrandt, Kalle Landegren, Helena Laukkanen, och Gunnel Sörbom.

Revisorer: Bo Magnusson, Stellan Karlsson  Revisorsuppleant Christian Berne