thumbnail image
STYRELSEN 2020/21

Styrelsen 2020/21
Staffan Lövgren (omval) ordförande staffan.lovgren@gmail.com
Tomas Klang (omval) vice ordförande tomasbgklang@gmail.com
Maria Fregidou- Malama (omval) kassör  Maria.Fregidou-Malama@hig.se
Synnöve Gahrén (omval) ledamot synnovegahren@gmail.com
Maivor Malm (omval) sekreterare maivorpmalm@gmail.com
Alf Karlsson (nyval) ledamot karlssonalf@hotmail.com
Ulrika Karlsson (nyval) ledamot ullisuppsala@gmail.com 

Revisorer
Revisor Ingor Lind (omval)
Esättare Sven Johan Spånberg (omval)

Valberedningen
Siv Godberg (sammankallande) siv.godberg@telia.com, Jim Åkerblom och Per-Ove Sporrong po.sporrong@telia.com