thumbnail image
STYRELSEN

Ordförande: Maria Pleiborn  

Vice ordförande: Ann Catrin Malmberg  

Kassör: Andrea Utas  

Sekreterare: Filippa Andersson  

Övrig ledamot: Anna-Karin Ekholm, Emma Karlsson och Marcus Finbom  

Sammankallande konstnämnd: Maria Pleiborn   

Konstnämnden:  Maria Pleiborn  Ann Catrin Malmberg  Andrea Utas  Anna-Karin Ekholm  Emma Karlsson  Filippa Andersson  Marcus Finbom  Emil Bergstén  Marie Ferring  Rickard Hammarberg  Fredrik Reinius  Lina Kumlin   

Valberedning:  Rickard Hammarberg

Revisor: Liselotte Vallinder  Suppleant: Emil Bergstén