thumbnail image
STYRELSE OCH KONTAKTUPPGIFTER

1 min read

Kontaktuppgifter:

Skådebanan i Jönköpings län (org nr 802440-8976)
c/o Ann Britt Carlsson (tel 0761908815)
Sävövägen 19
571 73 Stensjön  

Ekonomifrågor 

Bankgiro 821-4317
Skådebanan i Jönköpings län (org nr 802440-8976)
c/o C Damberg Svensson
Stenbäcksvägen 14
562 32 Norrahammar  

Styrelsen

Ann Britt Carlsson
Ordförande
abc.bonusbo@gmail.com

Helena Melin
Vice ordförande
helena@sharemusic.se

Christine Damberg Svensson
Kassör
christinedamberg@hotmail.com

Ulla-Britt Lindqvist
Ersättare/ledamot
ullabritt.li@gmail.com

Dennis Ernst
Ledamot
dennis.ern.se

Ulrika Florin
Ledamot

Anna-Johanna Flintberg
Ersättare/ledamot
anna-johanna.flintberg@abf.se

Liselotte Munther
Ledamot
liselotte.munther@jkpglm.se

Jonna Ahlander
Ledamot
jonna.ahlander@riksteatern.se

Lisbeth Lindholm Vahtras
Ledamot
lisbeth.lindholm.vahtras@gmail.com

Michella Zayat
Ledamot
miichaa@hotmail.com

Valberedning:

Göran Bäckstrand (sammankallande)
Michael Lindberg
Irene Oscarsson

Revisorer:

Sven Ebbesson
Christina Flodin Carlsson
Ulf Svensson (revisorersättare)