thumbnail image
STYRELSE OCH KONTAKTUPPGIFTER

Vilka sitter i styrelsen?

Ordförande: 

Margareta Kylén 0513 400 47

Sekreterare: 

Margaretha Dahlquist 0763 38 24 33

Kassör: 

Gunilla Friberg 0706 30 18 82 

Ledamöter: 

Ann-Marie Jansson 0704 96 82 59

Monica Thiel 0705 85 11 21

Marcus Wålm 0738 28 84 93

Birgitta Johansson 0738 22 49 38