thumbnail image
STYRELSE OCH KONTAKTUPPGIFTER

Styrelse 2018

Ordförande: 
My Bäckström             
Hunnebostrand   
tel 0523-330 38

Sekreterare:
Sonja Henriksson
Hunnebostrand
tel 0523-586 54

Kassör:
Britt-Marie Öster 
Smögen
tel 070-5335498

Ledamöter:
Birgitta Melander
Hunnebostrand 
tel 0523-580 89

Ann-Karin Sundqvist
Smögen
tel 0523-325 76

Suppleanter:
Hillevi Krall
Smögen
tel 0523-312 49

Mats Olofsson
Smögen
tel 076-7869818