thumbnail image
STYRELSE OCH KONTAKTUPPGIFTER

Styrelse

Ordförande

Sonja Öhman
Badhusgatan 8
827 32  LJUSDAL
070-3965441
sonja.ohman@hotmail.com

Sekreterare

Anna Karin Astner
Vikstensvägen 2B
820 41 Färila
070-6723102
annak339@gmail.com

Kassör

Soidre Mai
Strömsborgsvägen 4
827 40 Tallåsen
070-6443839
maisoidre@hotmail.com

Ordinarie ledamöter (2 år)

Sigbritt Lindstedt
Njutångersvägen 20
825 92 Njutånger
070-776 76 71
sigbritt.lindstedt@lg.se

May Bergström
Garvarvägen 34
827 30 Ljusdal
0651-10824, 070-3999148
may.bergstrom@hotmail.com

Marja Brouwer
Storhagavägen 15
827 94 Ljusdal
0651-767734  
marjabrouwerbergius@hotmail.com 

Carina Larsson
Kyrkstugevägen 1
827 30 LJUSDAL
070-6374208
carina@stocksbo.se 

Revisorer

Ing-Marie Persson
Kolsvedjavägen 5D
827 30 Ljusdal
0651-769007, 070-6378609

Eleonor Jansson
Skålbovägen 38
820 40 Järvsö
0651-32336, 0730-724714

Revisorsuppleant

Margareta Sundell
Hotellgatan 56A
827 32 Ljusdal
0651-10636
margareta.sundell@svenskakyrkan.se

Valberedning

Yvonne Spring
Kaptensgatan 8
82732 Ljusdal
0651-20687,arb: 10031 fax:12285
milton.spring@telia.com  

Konstnärlig rådgivare 

Jini Hedblom
Kolsvedjabacke 19
827 33 Ljusdal
0651-13092, 070-392 41 00
0651.13092@telia.com