thumbnail image
STYRELSE OCH KONTAKTINFORMATION

Styrelse 2019

1 min read

Styrelsens sammansättning  

Ordförande Marie-Louise Dahlén Lindqvist
Tel: 010 - 43 54 800

Kassör Elisabeth Eriksson Gebring
Tel: 010 - 43 54 743

Sekreterare Mary Johansson
Tel: 010 - 43 56 823

Ledamot Ingela Fruberg
Tel: 010 - 43 56 874

Ledamot  Anita Gustafsson 

Tel 010-435 68 23